Edukacija iznajmljivača

Poštovani iznajmljivači, ovim putem vas pozivamo na edukaciju iznajmljivača koju provodi turistička agencija Adriagate iz Splita u suradnji s lokalnim turističkim zajednicama Nina, Zatona, Vira, Privlake i Vrsi koji djeluju…

POZIV

Za iskazivanje interesa za korištenje zemljišta na javnim površinama radi postavljanja pokretnih naprava – ”štandova” za prigodnu prodaju (hrane i pića, kokica, šećerne vune, balona, palaćinki i drugih slastica, igračaka,…

GDPR

Poštovani iznajmljivači, sukladno općoj uredbi o zaštiti podataka GDPR, koja stupa na snagu 25. svibnja 2018 godine, molimo vas da na vidljivo mjesto u svojim smještajnim jedinicama stavite obavijest o…