Turistička članarina

Turistička članarina

Na temelju Zakona o članarinama u turističkim zajednicama (NN 152/08 ) utvrđena je obaveza plaćanja članarina turističkim zajednicama.

Iznos TURISTIČKE ČLANARINE za iznajmljivače dobije se umnoškom ukupnog prometa (bez boravišne pristojbe) pomnožen sa 0,14858%.

U nalogu za plaćanje kojeg iznajmljivač sam ispunjava upisuju se slijedeći podaci:
Primatelj: TZ Općine Vrsi
Broj računa primatelja: HR671001005-1762527152
Model: HR67
Poziv na broj odobrenja: upisuje se OIB
Opis plaćanja: Uplata turističke članarine

Obrazac TZ sa kopijom uplatnice podnosi se nadležnoj ispostavi Porezne uprave najkasnije do kraja veljače iduće godine nakon godine za koju se sastavlja konačni obračun.

Obrazac možete preuzeti ovdje: Obrazac TZ