Javni poziv za dodjelu nagrada za najbolje iznajmljivače

Javni poziv za dodjelu nagrada za najbolje iznajmljivače

Zadarska županija dana 22. listopada 2018. godine objavila je  Javni poziv za dodjelu Welcome nagrada za najbolje iznajmljivače u Zadarskoj županiji.
Na Javni poziv za dodjelu Welcome nagrada za najbolje iznajmljivače u Zadarskoj županiji mogu se prijaviti privatni iznajmljivači na području Zadarske županije koji posjeduju oznaku kvalitete „WELCOME“ ili su predali zahtjev za dobivanje oznake kvalitete „WELCOME“. Rok za podnošenje prijave je 9. studenog 2018. godine.
Tekst javnog poziva sa svim potrebnim obrascima objavljen je i na internet stranicama Zadarske županije:
https://www.zadarska-zupanija.hr

advanced-floating-content-close-btn  
Skip to content