POZIV

Za iskazivanje interesa za korištenje zemljišta na javnim površinama radi postavljanja pokretnih naprava – ”štandova” za prigodnu prodaju (hrane i pića, kokica, šećerne vune, balona, palaćinki i drugih slastica, igračaka, suvenira, ručnih radova, iznajmljivanje tobogana na napuhavanje) na dane održavanja ljetnih manifestacija.

Prijave i informacije najkasnije do  petka  05.07.2019.

Turistički ured Vrsi

023/359-825

tzo.vrsi@gmail.com

advanced-floating-content-close-btn  
Skip to content