Novi zakonski propisi

Sabor RH  je dana 9. svibnja 2019. godine  donio novi Zakon o turističkoj pristojbi (NN 52/19).

Temeljem novih zakonskih odredbi, Ministar turizma Gari Cappelli donio je Pravilnik o najnižem i najvišem iznosu turističke pristojbe.

Prema tom Pravilniku, najniži mogući propisani iznos paušalnog iznosa turističke pristojbe po krevetu iznosi 350,00 kuna, a najviši 1.000,00 kuna.

Temeljem tog raspona iz Pravilnika konačnu odluku o visini godišnjeg paušalnog iznosa turističke pristojbe po krevetu za Općinu Vrsi, uz mišljenje lokalne turističke zajednice donosi Skupština Zadarske županije.

Za 2020. godinu donijeta je odluka da će paušalni iznos turističke pristojbe za cijelo područje Općine Vrsi (Vrsi i Poljica)  iznositi 350 kn po krevetu.

Nadalje, sukladno članaku  12. Zakona o turističkoj pristojbi  od 1. siječnja 2020. godine privatni iznajmljivači će  plaćati paušalni iznos turističke pristojbe za glavne, ali i za pomoćne krevete.

Temeljem uputa  Ministarstva turizma s kojima trenutno raspolažemo,  turistička pristojba za pomoćne krevete će se plaćati samo ukoliko su isti navedeni u izreci rješenja o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu.

Pomoćni kreveti navedeni u obrazloženju rješenja  se neće naplaćivati, ali kao takvi se ne smiju niti koristiti, što bi značilo da svi iznajmljivači koji imaju pomoćne krevete

(a koriste ih u smještajnom objektu) navedene u obrazloženju rješenja  moraju ishoditi novo rješenje u kojem će i  pomoćni kreveti biti navedeni  u izreci rješenja, te i za njih plaćati turističku pristojbu u iznosu od 350 kn po ležaju.

Podsjećamo i na obvezu rekategorizacije apartmana  propisanu u Izmjenama i dopunama  Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti za sve iznajmljivače koji su svoje rješenje ishodili prije rujna 2007. godine.

Rokovi za rekategorizaciju su sljedeći:

  1. Iznajmljivači koji su se kategorizirali do 31.12.2000. trebaju izvršiti rekategorizaciju do studenog 2020. godine.
  2. Iznajmljivači koji su se kategorizirali od 01.01 do 31.12.2004. trebaju izvršiti rekategorizaciju do studenog 2021. godine.
  3. Iznajmljivači koji su se kategorizirali od 01.01. do 01.09.2007. trebaju izvršiti rekategorizaciju do studenog 2022. godine.

Iznajmljivači koji to ne učine u propisanim rokovima, smiju nastaviti sa iznajmljivanjem, ali bez oznake i promocije kategorije (ne smiju se isticati zvjezdice).

 

  1. siječnja 2020. godine je stupio na snagu i novi Zakon o članarinama u turističkim zajednicama  (NN 52/19).

Članak 11. navedenoga zakona propisuje da će fizička osoba koja pruža ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu plaćati godišnji paušalni iznos članarine za svaki krevet u sobi,

apartmanu i kući za odmor, za svaku smještajnu jedinicu u kampu i kamp-odmorištu te prema kapacitetu u objektu za robinzonski smještaj koji se koriste za pružanje usluga smještaja sukladno propisu kojim se uređuje obavljanje ugostiteljske djelatnosti.

U tijeku je donošenje pravilnika za obračun članarine, a cijena po krevetu će biti u rasponu od 30-60 kn.

Dakle, za 2019. godinu  su svi iznajmljivači dužni platiti članarinu i  podnijeti obrazac TZ  nadležnoj ispostavi Porezne uprave do  kraja veljače po starom zakonu.

O načinu  obračuna i plaćanja  članarine za tekuću 2020. godinu  ćemo vas pravovremeno obavijestiti.

 

Za sve dodatne informacije i objašnjenja slobodno nam se obratite osobno, na telefon 023/359-825, ili putem emaila tzo.vrsi@gmail.com.

advanced-floating-content-close-btn  
Skip to content