Nazovi Nas

+385 23 360 607

31.ulica 2, 23235 Zukve, Vrsi

[:hr]JAVNI POZIV ZA POSTAVLJANJE ŠTANDOVA[:]

[:hr]JAVNI POZIV ZA POSTAVLJANJE ŠTANDOVA[:]

[:hr][:hr]

Daje se na korištenje zemljište na javnim površinama radi postavljanja pokretnih naprava – ‘’štandova’’ za prigodnu prodaju na dane održavanja manifestacija

‘’DAN OPĆINE VRSI’’ (13.07.2023.) i ‘’RIBARSKA FEŠTA’’ (19.07.2023.)


 

1. UGOSTITELJSTVO – prodaja pića: 5 štandova
Cijena 1 lokacije – 70,00 eur 
2. UGOSTITELJSTVO – prodaja hrane: 4 lokacije
Cijena 1 lokacije – 0,00 eur 
3. UGOSTITELJSTVO – prodaja slastica (pomes, fritule, palaćinke, slushy, bomboni): 3 lokacije
Cijena 1 lokacije – 70,00 eur 
4. ZABAVNI SADRŽAJ ZA DJECU – napuhanac: 1 Lokacija
Cijena 1 lokacije – 70,00 eur 
5. PRODAJA RUČNIH RADOVA: 1 lokacija
Cijena – 30,00 eur 
U cijenu je uračunat priključak za električnu energiju (korisnik sam osigurava napojni kabel).
Čuvanje i čišćenje lokacije osigurava Korisnik.
Prednost u korištenju imaju osobe sa registracijom u Vrsima.
Lokacije će se dodjeljivati prema redoslijedu zaprimanja prijava sukladno broju lokacija.
Pravo podnošenja prijave imaju pravne i fizičke osobe koje ispunjavaju zakonom propisane  uvjete za obavljanje navedenih djelatnosti.
Prijave se zaprimaju putem e maila tzo.vrsi@gmail.com  do ponedjeljka 10. Srpnja 2023. do 12 sati.
Obvezna je  dostava  Izvadaka iz sudskog registra Trgovačkog društva, Izvadaka iz Obrtnog registra ili drugog  odgovarajućeg dokaza za sve prijavljene korisnike.
Dokumentacija se dostavlja osobno u ured TZ Općine Vrsi.

[:][:]

Skip to content