Pristup informacijama

Pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama za Turističku zajednicu općine Vrsi je sukladno visini naknade iz članka 19. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13). Zahtjev se može donijeti osobno, pisanim putem, e-mailom, telefaksom.

Osoba za informiranje u turističkoj zajednici Vrsi je Rafaela Maraš.

Turistička zajednica Vrsi
Dr. Franje Tuđmana 6, 23235 Vrsi

+385 23 359 825
+385 23 359 508
tzo.vrsi@gmail.com

PDF Obrasci:

Zahtjev za pristup informacijama
Usluge Fine za male PO
RPO obrazac

Skip to content