Nazovi Nas

+385 23 360 607

31.ulica 2, 23235 Zukve, Vrsi

Turistička članarina

Na temelju Pravilnika o o godišnjem paušalnom iznosu članarine za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge (NN 14/2020) godišnji paušalni iznos članarine je umnožak najvećeg broja kreveta u sobi, apartmanu i kući za odmor odnosno najvećeg broja smještajnih jedinica u kampu u prethodnoj godini, koji su utvrđeni rješenjem o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu ili, a može se platiti jednokratno do 31. srpnja tekuće godine ili u tri jednaka obroka, s time da prvi obrok dospijeva 31. srpnja, drugi 31. kolovoza, a treći 30. rujna tekuće godine.

Osobe  koje usluge pružaju na različitim mjestima (adresama) u okviru iste jedinice lokalne samouprave i/ili na mjestima u više jedinica lokalne samouprave, uz Obrazac TZ 2 podnose razradu po lokacijama u kojima pružaju usluge.

Iznos TURISTIČKE ČLANARINE za iznajmljivače u domaćinstvu je 5.97 eura po stalnom ležaju, 2.99 eura za pomoćne krevete, za kampove u domaćinstvu iznosi 10.62 eura za svaku smještajnu jedinicu.

U nalogu za plaćanje kojeg iznajmljivač sam ispunjava upisuju se slijedeći podaci:
Primatelj: TZ Općine Vrsi
Broj računa primatelja: HR671001005-1762527152
Model: HR67
Poziv na broj odobrenja: upisuje se OIB
Opis plaćanja: Uplata turističke članarine

Obrazac TZ2 sa kopijom uplatnice podnosi se nadležnoj ispostavi Porezne uprave najkasnije do 15. siječnja iduće godine nakon godine za koju se sastavlja konačni obračun.

Obrazac možete preuzeti ovdje: TZ 2

Uputa za popunjavanje obrazaca TZ2 za 2024

Zakon o turističkoj članarini

Skip to content