Upute za vlasnike kuća i stanova za odmor

Upute za vlasnike kuća i stanova za odmor

Boravišnu pristojbu dužan je platiti vlasnik kuće ili stana za odmor za sebe i sve osobe koje noće u toj kući ili stanu. Boravišna pristojba se plaća po svakom ostvarenom noćenju.
Vlasnik i članovi njegove uže obitelji plaćaju boravišnu pristojbu umanjenu za 70%.
Članovima uže obitelji smatraju se: bračni drug, srodnici u ravnoj lozi i njihovi bračni drugovi, braća i sestre te njihova djeca i bračni drugovi, braća i sestre roditelja te njihova djeca i bračni drugovi, posvojitelj i posvojče te njihova djeca i bračni drugovi, pastorčad, maćeha i očuh.
Boravišnu pristojbu plaćaju kada u kući ili stanu za odmor borave u razdoblju glavne sezone.
Vlasnik kuće ili stana za odmor može, za sebe i članove uže obitelji, boravišnu pristojbu platiti u paušalnom iznosu. Paušalni iznos boravišne pristojbe mora se uplatiti najkasnije do 15. srpnja tekuće godine.
Vlasnik kuće ili stana za odmor koji plaća boravišnu pristojbu po svakom ostvarenom noćenju obvezan je uplatiti boravišnu pristojbu za sebe i osobe koje borave u kući ili stanu zadnjeg dana boravka.
Vlasnik kuće ili stana za odmor obvezan je u roku od 24 sata po dolasku prijaviti turističkoj zajednici sve osobe koje borave u toj kući ili stanu, te zadnjeg dana boravka odjaviti njihov boravak.
Odredbe se primjenjuju na hrvatske državljane i državljane država ugovornica Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru.

VISINA BORAVIŠNE PRISTOJBE:

Boravišna pristojba u kunama po osobi i noćenju, za razdoblje glavne sezone od 01.01. – 31.12. iznosi 9,00kn.

Vlasnik kuće ili stana za odmor može za sebe i članove uže obitelji boravišnu pristojbu platiti u paušalnom iznosu, kako slijedi:

  • za 2 člana: 45,00 kn (po osobi)
  • za svakog sljedećeg člana: 20,00 kn (po osobi)

Djeca do 12 godina –ne plaćaju; Djeca od 12-18 godina –50%

Boravišna pristojba može se uplatiti neposredno u turističkoj zajednici ili uplatnicom na račun turističke zajednice (tada obavezno donijeti kopiju uplatnice u turistički ured prilikom prijave boravka).

Podaci za uplatu:

Primatelj: TZO Vrsi
Broj računa primatelja: HR56 1001005-1762504749
Model: 67
Poziv na broj odobrenja: upisuje se OIB vlasnika
Opis plaćanja: Boravišna pristojba za vlasnike kuća za odmor

Zakon o boravišnoj pristojbi