Turistička Pristojba

Turistička Pristojba

Turističku pristojbu plaća vlasnik kuće ili stana za odmor za sebe i sve osobe koje noće u toj kući ili stanu. Turistička pristojba se plaća po svakom ostvarenom noćenju.
Vlasnik i članovi uže obitelji turističku pristojbu po noćenju plaćaju umanjenu za 70%.
Članovima uže obitelji smatraju se: bračni drug, srodnici u ravnoj lozi i njihovi bračni drugovi, braća i sestre te njihova djeca i bračni drugovi, braća i sestre roditelja te njihova djeca i bračni drugovi, posvojitelj i posvojče te njihova djeca i bračni drugovi, pastorčad, maćeha i očuh.
Vlasnik kuće ili stana za odmor može, za sebe i članove uže obitelji, turističku pristojbu platiti u paušalnom iznosu. Paušalni iznos turističke pristojbe mora se uplatiti najkasnije do 15. srpnja tekuće godine.
Vlasnik kuće ili stana za odmor koji plaća turističku pristojbu po svakom ostvarenom noćenju obvezan je uplatiti boravišnu pristojbu za sebe i osobe koje borave u kući ili stanu zadnjeg dana boravka.
Vlasnik kuće ili stana za odmor obvezan je u roku od 24 sata po dolasku prijaviti turističkoj zajednici sve osobe koje borave u toj kući ili stanu, te zadnjeg dana boravka odjaviti njihov boravak.
Odredbe se primjenjuju na hrvatske državljane i državljane država ugovornica Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru.


VISINA TURISTIČKE PRISTOJBE za 2023.g.


Turistička pristojba za 2021 godinu naplaćuje se u dva razdoblja:

 •  razdoblje glavne sezone od 1.4. – 30.9 iznosi 10,00 kn / 1.33€,
 • za ostalo razdoblje 10,00 / 1.33€ kn po osobi.

Turistička pristojba u kampovima iznosi:

 • razdoblje glavne sezone od 1.4. – 30.9 iznosi 10,00 / 1.33€ kn,
 • za ostalo razdoblje 10,00 kn / 1.33€ po osobi.

Vlasnik kuće ili stana za odmor može za sebe i članove uže obitelji turističku pristojbu platiti u paušalnom iznosu, kako slijedi:

 • za prva 2 člana svaki: 60,00 kn / 7,96€
 • za svakog sljedećeg člana: 25,00 kn / 3,82€

TURISTIČKA PRISTOJBA ZA SMJEŠTAJ U DOMAĆINSTVU


Smještaj u domaćinstvu turističku pristojbu plaća paušalno prema broju kreveta (osnovnih i pomoćnih) odnosno kamp jedinica:

 • smještaj u domaćinstvu po krevetu: 350,00 kn /46,45€
 • smještaj po kamp jedinici: 500,00 kn / 66,36€

Djeca do 12 godina –ne plaćaju; Djeca od 12-18 godina –50%.


Turistička pristojba može se uplatiti uplatnicom na račun turističke zajednice, dostupnom u eVisitor sustavu.

Podaci za uplatu:

Primatelj: TZO Vrsi
Broj računa primatelja: HR56 1001005-1762504749
Model: 67
Poziv na broj odobrenja: upisuje se OIB vlasnika
Opis plaćanja: Boravišna pristojba za vlasnike kuća za odmor

Zakon o turističkoj pristojbiTurističku pristojbu plaća vlasnik kuće ili stana za odmor za sebe i sve osobe koje noće u toj kući ili stanu. Turistička pristojba se plaća po svakom ostvarenom noćenju.
Vlasnik i članovi uže obitelji turističku pristojbu po noćenju plaćaju umanjenu za 70%.
Članovima uže obitelji smatraju se: bračni drug, srodnici u ravnoj lozi i njihovi bračni drugovi, braća i sestre te njihova djeca i bračni drugovi, braća i sestre roditelja te njihova djeca i bračni drugovi, posvojitelj i posvojče te njihova djeca i bračni drugovi, pastorčad, maćeha i očuh.
Vlasnik kuće ili stana za odmor može, za sebe i članove uže obitelji, turističku pristojbu platiti u paušalnom iznosu. Paušalni iznos turističke pristojbe mora se uplatiti najkasnije do 15. srpnja tekuće godine.
Vlasnik kuće ili stana za odmor koji plaća turističku pristojbu po svakom ostvarenom noćenju obvezan je uplatiti boravišnu pristojbu za sebe i osobe koje borave u kući ili stanu zadnjeg dana boravka.
Vlasnik kuće ili stana za odmor obvezan je u roku od 24 sata po dolasku prijaviti turističkoj zajednici sve osobe koje borave u toj kući ili stanu, te zadnjeg dana boravka odjaviti njihov boravak.
Odredbe se primjenjuju na hrvatske državljane i državljane država ugovornica Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru.


Turistička pristojba može se uplatiti uplatnicom na račun turističke zajednice, dostupnom u eVisitor sustavu.

Podaci za uplatu:

Primatelj: TZO Vrsi
Broj računa primatelja: HR56 1001005-1762504749
Model: 67
Poziv na broj odobrenja: upisuje se OIB vlasnika
Opis plaćanja: Boravišna pristojba za vlasnike kuća za odmor

Zakon o turističkoj pristojbiTurističku pristojbu plaća vlasnik kuće ili stana za odmor za sebe i sve osobe koje noće u toj kući ili stanu. Turistička pristojba se plaća po svakom ostvarenom noćenju.
Vlasnik i članovi uže obitelji turističku pristojbu po noćenju plaćaju umanjenu za 70%.
Članovima uže obitelji smatraju se: bračni drug, srodnici u ravnoj lozi i njihovi bračni drugovi, braća i sestre te njihova djeca i bračni drugovi, braća i sestre roditelja te njihova djeca i bračni drugovi, posvojitelj i posvojče te njihova djeca i bračni drugovi, pastorčad, maćeha i očuh.
Vlasnik kuće ili stana za odmor može, za sebe i članove uže obitelji, turističku pristojbu platiti u paušalnom iznosu. Paušalni iznos turističke pristojbe mora se uplatiti najkasnije do 15. srpnja tekuće godine.
Vlasnik kuće ili stana za odmor koji plaća turističku pristojbu po svakom ostvarenom noćenju obvezan je uplatiti boravišnu pristojbu za sebe i osobe koje borave u kući ili stanu zadnjeg dana boravka.
Vlasnik kuće ili stana za odmor obvezan je u roku od 24 sata po dolasku prijaviti turističkoj zajednici sve osobe koje borave u toj kući ili stanu, te zadnjeg dana boravka odjaviti njihov boravak.
Odredbe se primjenjuju na hrvatske državljane i državljane država ugovornica Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru.


VISINA TURISTIČKE PRISTOJBE za 2023.g.


Turistička pristojba za 2021 godinu naplaćuje se u dva razdoblja:

 •  razdoblje glavne sezone od 1.4. – 30.9 iznosi 10,00 kn / 1.33€,
 • za ostalo razdoblje 10,00 / 1.33€ kn po osobi.

Turistička pristojba u kampovima iznosi:

 • razdoblje glavne sezone od 1.4. – 30.9 iznosi 10,00 / 1.33€ kn,
 • za ostalo razdoblje 10,00 kn / 1.33€ po osobi.

Vlasnik kuće ili stana za odmor može za sebe i članove uže obitelji turističku pristojbu platiti u paušalnom iznosu, kako slijedi:

 • za prva 2 člana svaki: 60,00 kn / 7,96€
 • za svakog sljedećeg člana: 25,00 kn / 3,82€

TURISTIČKA PRISTOJBA ZA SMJEŠTAJ U DOMAĆINSTVU


Smještaj u domaćinstvu turističku pristojbu plaća paušalno prema broju kreveta (osnovnih i pomoćnih) odnosno kamp jedinica:

 • smještaj u domaćinstvu po krevetu: 350,00 kn /46,45€
 • smještaj po kamp jedinici: 500,00 kn / 66,36€

Djeca do 12 godina –ne plaćaju; Djeca od 12-18 godina –50%.


Turistička pristojba može se uplatiti uplatnicom na račun turističke zajednice, dostupnom u eVisitor sustavu.

Podaci za uplatu:

Primatelj: TZO Vrsi
Broj računa primatelja: HR56 1001005-1762504749
Model: 67
Poziv na broj odobrenja: upisuje se OIB vlasnika
Opis plaćanja: Boravišna pristojba za vlasnike kuća za odmor

Zakon o turističkoj pristojbiTurističku pristojbu plaća vlasnik kuće ili stana za odmor za sebe i sve osobe koje noće u toj kući ili stanu. Turistička pristojba se plaća po svakom ostvarenom noćenju.
Vlasnik i članovi uže obitelji turističku pristojbu po noćenju plaćaju umanjenu za 70%.
Članovima uže obitelji smatraju se: bračni drug, srodnici u ravnoj lozi i njihovi bračni drugovi, braća i sestre te njihova djeca i bračni drugovi, braća i sestre roditelja te njihova djeca i bračni drugovi, posvojitelj i posvojče te njihova djeca i bračni drugovi, pastorčad, maćeha i očuh.
Vlasnik kuće ili stana za odmor može, za sebe i članove uže obitelji, turističku pristojbu platiti u paušalnom iznosu. Paušalni iznos turističke pristojbe mora se uplatiti najkasnije do 15. srpnja tekuće godine.
Vlasnik kuće ili stana za odmor koji plaća turističku pristojbu po svakom ostvarenom noćenju obvezan je uplatiti boravišnu pristojbu za sebe i osobe koje borave u kući ili stanu zadnjeg dana boravka.
Vlasnik kuće ili stana za odmor obvezan je u roku od 24 sata po dolasku prijaviti turističkoj zajednici sve osobe koje borave u toj kući ili stanu, te zadnjeg dana boravka odjaviti njihov boravak.
Odredbe se primjenjuju na hrvatske državljane i državljane država ugovornica Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru.


Turistička pristojba može se uplatiti uplatnicom na račun turističke zajednice, dostupnom u eVisitor sustavu.

Podaci za uplatu:

Primatelj: TZO Vrsi
Broj računa primatelja: HR56 1001005-1762504749
Model: 67
Poziv na broj odobrenja: upisuje se OIB vlasnika
Opis plaćanja: Boravišna pristojba za vlasnike kuća za odmor

Zakon o turističkoj pristojbi

Skip to content